Kinų patarlės

Kinų patarlės ir priežodžiai. Senovės kinų išmintis.

 1. Akis nemato, širdies neskauda.
 2. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
 3. Bitės nugara dryžuota, bet tigru jos nepavadinsi.
 4. Buivolui tas pats, ar jis ant uodo galvos stovi, ar uodas ant jo galvos tupi, tik uodui – ne tas pats.
 5. Darydamas paslaugą kitam, darai paslaugą sau.
 6. Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas – protu.
 7. Dėl turto tampa negeri, dėl gerumo tampa neturtingi.
 8. Didžiosios malonės sklinda iš Dangaus, o mažosios – iš žmogaus.
 9. Draugo ir per metus nesurasi, o prarasti gali per valandą.
 10. Galima atvesti kupranugarį prie vandens, bet negalima priversti jo gerti.
 11. Gera prekė retai pakliūva į antras rankas.
 12. Geriau artimas rūpestis, negu tolima užuojauta.
 13. Geriau garbingas nuostolis negu nešvarus pelnas.
 14. Gyventi svetimoje šalyje – tai tas pats, kaip bučiuoti drakoną.
 15. Ilgas liežuvis – laiptai, kuriais užlipa nelaimė.
 16. Ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo žingsnio.
 17. Išminčius klausia savęs, kvailys – kitų.
 18. Išmintingieji tyli, gabieji kalba, o kvailiai ginčijasi.
 19. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče.
 20. Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.
 21. Ištartų žodžių nesulaikys net ir patys eikliausi žirgai.
 22. Ištaškyti vandenį lengva, sunku jį surinkti.
 23. Į taikią šeimą laimė ateina pati savaime.
 24. Į vieną burną dviejų šaukštų neįgrūsi.
 25. Jei daug virbų – ugnis didelė, jei daug žmonių – sprendimas teisingas.
 26. Jei gerbi kitus, tai gerbs ir tave, jei niekini kitus, tai niekins ir tave.
 27. Jei įsivaizduojate ką nors žiną, vadinasi, esate blogai informuoti.
 28. Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs.
 29. Jeigu abejoji žmogum – neduok jam darbo, o jei davei – pasitikėk.
 30. Jeigu gerą kalbą pakartoti tris kartus – net šunims šlykštu pasidarys.
 31. Jeigu ilgai žiūri į bedugnę, tai bedugnė ima žiūrėti į tave.
 32. Jeigu yra kelias, kuris veda pirmyn, tai yra ir takelis, kuris veda atgal.
 33. Jeigu nešiosi po truputį – ir kalną perneši, jeigu po daug – teks patį nešti.
 34. Jeigu tavo širdyje žaliuos medis, tikriausiai ant jo nutūps giedantis paukštis.
 35. Jeigu tu svetimas namuose, ar tapsi savas tarp svetimų.
 36. Kalbėk tik apie tai, ką išmanai.
 37. Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis.
 38. Kalnas, ant kurio užkopei, atrodo aukštesnis už kitus.
 39. Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi.
 40. Kantrybė vieną pykčio akimirką apsaugo nuo šimto dienų širdgėlos.
 41. Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.
 42. Kas žengia švelniai – eina toli.
 43. Kiekviename darbe sunki tik pradžia ir pabaiga.
 44. Kreipsies į turtuolį – liksi be kelnių.
 45. Kuklaus dangus nenuskriaus, kantraus dangus neapleis.
 46. Kukliausias žmogus yra ir patikimiausias.
 47. Kuo daugiau pažįstamų, tuo mažiau pažįsti žmones.
 48. Kuo labiau kiaulės nusipeni, tuo arčiau jų galas.
 49. Laikas yra tikrasis šeimininkas, žmogus – tik svečias.
 50. Laiko colis – tai aukso colis. Tačiau net už colį aukso nenusipirksi laiko colio.
 51. Lūšna, kurioje juokiamasi yra turtingesnė už rūmus, kuriuose nuobodžiaujama.
 52. Mokytojas atveria duris, bet jūs turite įeiti patys.
 53. Mokslas yra besvoris. Brangenybė, kurią jūs visada lengvai nešiojate.
 54. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 55. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu.
 56. Nedaryk nieko, ko negalėtum papasakoti kitam.
 57. Negalima pristabdyti augančios baimės – ją galima tik sunaikinti.
 58. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis.
 59. Nepasakytas žodis kartais griaudžia kaip griaustinis.
 60. Neprašyk iš žmonių pagalbos, ir jie tau bus malonūs.
 61. Nesibaimink eiti lėtai. Baiminkis sustoti.
 62. Net jei tavo namuose ir tūkstantis kambarių, miegoti tau tereikės vieno.
 63. Net šaudamas į bandą gali prašauti, jei neišsirinksi taikinio.
 64. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto.
 65. Nežinoti – nebaisu, baisu – nenorėti žinoti.
 66. Norėdamas pritraukti sėkmę, išleisk naują monetą senam draugui, seną malonumą pasidalink su nauju draugu ir pradžiugink tikro draugo širdį užrašydamas jo vardą ant drakono sparnų.
 67. Nuoširdus žodis šildys tave tris žiemas.
 68. Oras pasikeičia po valandos, žmonės – po kartos.
 69. Paukštis žūsta ieškodamas maisto, žmogus – ieškodamas turto.
 70. Pasaulyje yra tik vienas puikus vaikas, ir kiekviena mama jį turi!
 71. Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis.
 72. Per didelis džiaugsmas pagimdo liūdesį.
 73. Per didelis nuolankumas slepia puikybę.
 74. Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas – ko jis vertas.
 75. Pinigai slepia tūkstančius nusikaltimų.
 76. Pirma tapk geru sūnum, paskui galėsi tapti ir geru tėvu.
 77. Puikybė užtraukia nelaimę.
 78. Pušis žaliuoja žiemą, išmintis – negandoje.
 79. Ranka, duodanti rožę, visada ja kvepia.
 80. Reikia daug valios netarnauti jokiam ponui.
 81. Rožių aromatas dvelkia nuo jas dovanojančių rankų.
 82. Sėkmė nieko neduoda: ji tik skolina.
 83. Skubančiam visada trūksta išminties.
 84. Stiprus tas, kuris moka nugalėti save.
 85. Tas, kuris nurodo tavo trūkumus, ne visada priešas, tas, kuris kalba apie tavo vertybes, ne visada draugas.
 86. Tas, kuris siekia keršto, turėtų nepamiršti išsikasti dvi duobes.
 87. Tas, kuris žiūri į kitus, o ne į save – aklas.
 88. Teisk save taip, kaip teisi kitus, atleisk kitiems taip, kaip atleidi sau.
 89. Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi.
 90. Tūkstantis gydytojų numarins sveiką žmogų.
 91. Ugnies į popierių neįvyniosi.
 92. Už pinigus galima nusipirkti namą, bet ne šeimą, lovą, bet ne miegą, laikrodį, bet ne laiką, knygą, bet ne žinias, valgį, bet ne apetitą, padėtį visuomenėje, bet ne pagarbą, vaistus, bet ne sveikatą, seksą, bet ne meilę, draudimą, bet ne saugumą. Kaip matote, pinigai – dar ne viskas.
 93. Už pinigus ir aklas praregės.
 94. Vaiko gyvenimas – tarsi popieriaus lapas: kiekvienas praeivis palieka jame pėdsaką.
 95. Valgis be ryžių – kaip puiki mergina be vienos akies.
 96. Vanduo nesilaiko kalnuose, o kerštas – didžiose sielose.
 97. Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli.
 98. Verčiau sugrįžti ir numegzti tinklą nei nerti prieš srovę, svajojant apie žuvį.
 99. Viena gija – ne siūlas, vienas medis – ne miškas.
 100. Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą – nuolatos tobulinti.
 101. Žmogus – gyva brangenybė, turtas – mirusi.
 102. Žmogus – lankas, mintis – strėlė, teisingumas – taikinys.
 103. Žmogus, kuris laukia, kol jam į burną įskris kepta antis, turės laukti labai labai ilgai.
 104. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma – neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
 105. Žodis, kurio tu nepasakei – tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.

1 comment to Kinų patarlės

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>