Patarlės apie Lietuvą ir lietuvius

Lietuvių liaudies patarlės apie Lietuvą ir lietuvius.

1. žvirblį ir lietuvį rasi visur
2. žiūrėk Lietuvos politikos, o žemaičių bagotystės
3. vokietis išmanys kaip lietuvininkas
4. viena šonas lietuviškas, kitas lenkiškas
5. vargo vargelis Lietuvos bernelis
6. vardan tos Lietuvos virė barščius be mėsos
7. už Lietuvos dūmų nėra
8. trys lietuviai – penkios partijos
9. tik lietuvis nemeluoja, bet prašalietis
10. tik lietuvis neleišiuoja, bet prašalaitis
11. tai Lietuvėlė, tai Marijos žemė: nei čia uraganų, nei tvanų
12. skundžiasi kaip lietuvis, vokiško bato paragavęs
13. pilna Lietuva kacapų
14. pavalgysiu kaip tikras lietuvis
15. panarino Lietuvą šnapšėj, kraujuose
16. nususo kaip Lietuvos ponai
17. mes, biednieji lietuvninkai edelmonai, kunigais į peklą netilpsim
18. maskolį pereina lenkas, lenką žydas, žydą lietuvininkas, o velnias – juos visus
19. Lietuvos Papilę klebonas turi jausti, o kartais ir kalvinus subausti
20. Lietuvoj daug kiaulių priviso, kad ne tik bulves – rūtas iškniso
21. lietuvis šokinėdamas nutveria darbus
22. lietuvis mandras po gaisro
23. lietuvis išjoja į mišką, o grįžta važiuotas
24. lietuvis gyvens ir ant akmenėlio
25. lietuvininkas mandras po iškadai
26. lietuvininkams prie raumenio, o kunigams prie kaulelio
27. lietuvininką per vyžą laiko
28. lietuviais gimę esame, lietuviais ir supūt norime
29. lietuvį už vyžių laiko
30. lietuvaitė rūtomis kvepia
31. Lietuvą suleis į sūrį
32. Lietuvą nūnai kyšis valdo
33. Lietuva nedidelė, bet ana brangi
34. liesas gaidys ir stora gaspadinė – lietuviško kiemo papuošalas
35. lengviau rasti Lietuvoj dramblį, negu gerą mergą apsiženyt
36. Kubiliūnas – tai vokiškas malūnas lietuviams malti
37. kojos – Lietuvoj, galva – Amerikoje
38. kiek čia tos Lietuvos: sužagsėsi, kitame krašte atsilieps
39. kiek čia tos Lietuvos: sužagsėsi, kitame krašte atsilieps
40. kiaulei vainikas, karvei balnas, o lietuvaitei papirosas netinka
41. kas lietuvį užsikabys, tas jo ir grabe neatsiprašys
42. kas bus, tas bus, bet lietuvis nepražus
43. kas bus, kas nebus, bet Lietuva nepražus
44. kaip vokiečiai lietuviškus bekonus
45. kaip vienuose lietuvuose nulieti
46. kaip tas lietuvis kietas, taip anas bajoras
47. kad ne lietuvis, tai paleistuvis
48. kad liksi neženotas, dėl to Lietuva žagrės nepames
49. jei tu lietuvis, kodėl prie lenkiškos subinės šildais?
50. iš visos Lietuvos neišsirenku panos
51. iš lietuvių išbėgęs, vokiečiams paskui šlubuoja
52. iš lietuvininkų išbėgęs, vokiečiams paskui šlubuoja
53. gudas ėda, lietuvis šika
54. gražu Lietuvoj buvo, kol į prūsų nagus nepakliuvo
55. du lietuviai – trys partijos
56. daug kalbų moku, ir visos lietuviškos
57. darbu, triūsu spindi Lietuva mūsų
58. be ūsų, be barzdos tikras brolis Lietuvos
59. Babtų parakvija – Lietuvos lenkai
60. … kaip prūsas lietuviškame kaime
61. … kaip lietuviška daina
62. … kaip fricas lietuviško kraujo

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>