Patarlės apie melą

Lietuvių liaudies patarlės apie melą.

1. vieno tiesa, o kito ne melas
2. vienas kartas – ne melas
3. vaiko melas baltais siūlais siūtas
4. turtingo ir melas teisingas
5. tiesa – šviesa, melas – ugnis
6. teisybė vyžoj, o melas, suktybė – čebate
7. teisybė su gelda, melas su karieta
8. pusė teisybės – melas
9. melas turi savo galą
10. melas toli nueina, bet negrįžta
11. melas prieš žmones, o ne prieš Dievą
12. melas prieš Dievą nepadės
13. melas kelio neturi
14. melas išeina į viršų
15. melas duris atidaro, bet akis uždaro
16. melas atjoja ant balto žirgo, o tiesa ateina pėsčiomis
17. melas ant svieto užima daug vietos
18. kur tik melas, ten gyvenimo nėra
19. kas tiesa, tai ne melas, yra suolai, yra stalas
20. kas teisybė, tai ne melas, ožkos pienas ne kumelės
21. kas teisybė, tai ne melas
22. kas prauda, tai ne melas
23. ir melas melui nelygu
24. geriau bloga tiesa negu geras melas
25. tiesa – melo pastumdėlė
26. su melo krukine šunų neatsiginsi
27. pastatyta ant melo kurpalio
28. melo trumpos kojos
29. melo nėra, teisybės nė tiek
30. melo nė ant siūlo galo, teisybės nei to tiek
31. melo maišą nesuriši
32. melo kojos ilgos, bet tik vienon pusėn
33. melo kojos greitos
34. melo be galo, teisybės nė biskio
35. katras žino daugel melo, gaus tarnystę generolo
36. Dievas melo nepakenčia
37. devyni melo, vienas praudos žodis – tai jo ir teisybė
38. daug kalbėjęs neišliksi be melo

4 comments to Patarlės apie melą

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>