Patarlės apie tėvynę

Lietuvių liaudies patarlės apie tėvynę.

1. žmogus be tėvynės – lakštingala be giesmės
2. už tėvynę už tą brangią meskim mučę į padangę
3. už tėvynę galvą guldyti
4. už tą brangią už tėvynę graužia utėlės krūtinę
5. už moterį galvą dėti, už tėvynę – tris
6. tėvynės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis
7. tėvynė visiems maloni
8. savo tėvynės neparduodu, kitos neperku
9. savas dūmas už svetimą ugnį šviesesnis
10. pranašas nelaikomas pagarboje savo tėvynėje
11. pardavė trobas ir tėvynę paradavė
12. nors kitur auksas viliotų, geriau tėvynėj laukuos darbuotis
13. nors ir šiaudinė, bet tėvynė
14. neparduok Tėvynės už lašą degtinės
15. ne ten tėvynė, kur gera, bet ten gera, kur tėvynė
16. mylėk tėvynę ne žodžiais, bet darbais
17. laikas keliauti į tėvynę, bet šaukimo negauna
18. kur nueisiu, ten tėvynė
19. kur geriau, tai ir tėvynė
20. kaip už tėvynę
21. kad ir juodą duoną valgyt, bet savo tėvynėj
22. girtuoklis neturi tėvynės
23. gimtinės dūmai i už svetimą ugnį šviesesni
24. geriau tėvynėje elgetauti, negu svetimoj šalyje ponauti
25. dūmas tėvynės už svetimą ugnį šviesesnis
26. dantys išbyrėjo – beturėsiu tėvynę
27. ar tu eik pro tėvynę, ar pro šikinę

39 comments to Patarlės apie tėvynę

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>