Karo rekrutų raudos

Karo ir rekrutų raudos – tai išvykstančių į karą ar karo tarnybą (t.y. iš sėslaus, ramaus, uždaro kaimo bendruomenės gyvenimo į nežinią ir galbūt žūtį) apraudojimas. Šios raudos artimai susijusios su laidotuvių raudomis.

Karo ir rekrutų rauda:

Sūneli mano brangiausas,
Mano mylimiausias,
Oi, tai tave paėmė
Ciesoriaus slūžbelėn,
Tai tavo kaulus laužys
Sunki slūžbelė,
Tai tavo galvelę nulenks
Sunki mundierėlė,
Tai tavo rankelės skaudės
Nuo sunkių šoblelių,
Tai tavo kojeles išmiklins
Didelės kelionėlės,
Pakol tu išvaikščiosi
Po visas šaleles!
Tai tu nesgailėki
Balto popierėlio,
Tai tu atrašyki
Į savo namelius,
Į savo namelius,
Į mylimus tėvelius!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>