Mįslės su atsakymais

Lietuvių liaudies mįslės su atsakymais.
[Daugiau…]

Žemaitiškos mįslės

Žemaitiškos mįslės. Žemaičių liaudies mįslės.
[Daugiau…]

Minklės su atsakymais

Minklės – sakytinės tautosakos žanro skyriui priklausančių įminamų ar įspėjamų alegorinių klausimų visuma, sukaupta lietuvių tautos.
[Daugiau…]

Mįslės, minklės, galvosūkiai

Mįslės, minklės bei šiai kategorijai priskiriami galvosūkiai pagal funkciją yra uždaviniai, tradiciškai gyvavę kaip varžymosi forma. Svarbiausi mįslių požymiai, išskiriantys jas iš kitų žanrų, yra šie: dvinarė struktūra ir būtinybė pateikti atsakymą į pirmojoje dalyje iškeltą klausimą. Tradicinėje vartosenoje šio žanro atlikimui reikalingas aktyvus dialogas.
[Daugiau…]