Mįslės su atsakymais

Lietuvių liaudies mįslės su atsakymais.
[Daugiau…]

Žemaitiškos mįslės

Žemaitiškos mįslės. Žemaičių liaudies mįslės.
[Daugiau…]

Minklės su atsakymais

Minklės – sakytinės tautosakos žanro skyriui priklausančių įminamų ar įspėjamų alegorinių klausimų visuma, sukaupta lietuvių tautos.
[Daugiau…]