Minklės su atsakymais

Minklės – sakytinės tautosakos žanro skyriui priklausančių įminamų ar įspėjamų alegorinių klausimų visuma, sukaupta lietuvių tautos.

 1. Be ko kiekvienas daiktas negali būti? (Be vardo)
 2. Iš kokio stiklo negalima atsigerti? (Iš tuščio)
 3. Ką aš matau visada, karalius kai kada, o Dievas niekada? (Sau lygų)
 4. Kada kvailys panašus į gudruolį? (Kai tyli)
 5. Kada rugiai panašūs į laivą? (Kai plaukia)
 6. Kada mergina panaši į vandenį? (Kai teka)
 7. Kas audžia be staklių? (Voras)
 8. Kas bėga be kojų? (Vanduo)
 9. Kas be sparnų skraido? (Debesys)
 10. Kas gema marškiniuose, o miršta nuogas? (Sūris)
 11. Kas gali būti tuščioje kišenėje? (Skylė)
 12. Kas gali visom kalbom kalbėti? (Aidas)
 13. Kas greičiausias pasaulyje? (Mintis)
 14. Kas kramto be dantų? (Girnos)
 15. Kas muša be rankų? (Širdis)
 16. Kas negimęs, o miręs? (Adomas)
 17. Kas pasaulyje didžiausią kryžių neša? (Vėjo malūnas)
 18. Kas ryte ir vakare būna milžinu, o per pietus neūžauga? (Šešėlis)
 19. Kas atbulas duonos ieško? (Višta)
 20. Kas baltas neplautas? (Gulbė)
 21. Kas juodas nepaišytas? (Kuosa)
 22. Kas kirviu neperkertama, kas peiliu neperpjaunama? (Vanduo)
 23. Kas namuose juodas, o svečiuose raudonas? (Vėžys)
 24. Kas neloja, nekanda, į namus neįsileidžia? (Durys)
 25. Kas yra upės viduryje? (Vanduo)
 26. Kas samanotas gimsta? (Grybas)
 27. Kas ūžia be vėjo? (Bitės)
 28. Kas išlenda be skylės? (Prakaitas)
 29. Kas ryte vaikšto ant keturių, dieną ant dviejų, o vakare ant trijų? (Žmogus)
 30. Kas turi dvi odas ant kojų? (Batais apsiavęs žmogus)
 31. Kas viską girdi, bet neišplepa? (Ausis)
 32. Ko nepralenkia zuikis bėgdamas? (Savo šešėlio)
 33. Ko nereikia prie žagrės, bet yra? (Girgždukas)
 34. Ko saulė niekad neapšviečia? (Šešėlis)
 35. Kokia šventoji nebuvo danguje ir niekada nebus? (Šventoji upė)
 36. Kokio daikto negalima nupirkti nei už didžiausius pinigus? (Laiko, sveikatos)
 37. Kokios gėlės žydi tik žiemą? (Ledinės lango gėlės)
 38. Koks žmogus sveikomis akimis knygos nemato? (Beraštis)
 39. Koks artojas aria be plūgo ir be arklo? (Kurmis)
 40. Koks artojas žemę purena be arklio ir akėčių? (Kiaulė)
 41. Kur zuikis guli šilčiausiai? (Keptuvėje)

21 comments to Minklės su atsakymais

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>