Patarlės apie gyvenimą

Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą.

1. žmogus per gyvenimą mokos, išmoksta, kai nebereikia gyvent
2. žmogui pergyvent gyvenimą – tai ne lauką išart
3. žmogaus gyvenimas kaip musės – čia yr, čia nebėr
4. žmogaus gyvenimas eina vingiais: čia gerai, čia Jezau reik šaukti
5. žmogaus gyvenimas – kaip viena diena
6. vyro gyvenime laimingos dvi dienos : kai ženijas ir kai boba miršta
7. vyras gyvenime dukart būna laimingas: kai žmoną parsiveda ir kai ją su karstu išneša
8. vyras dukart griešija per ežią eidamas: gyvenimą gadina ir namus smukdina
9. viso gyvenime teko matyti – ir šovinių, ir korinių
10. visi į gyvenimą, o ne iš gyvenimo
11. visas gyvenimas – kryžius
12. visą gyvenimą žmogus mokaisi
13. visą gyvenimą vienu arkliu nejodinėsi
14. visą gyvenimą purve parklimpti
15. visą gyvenimą praleisti po kepure
16. visą gyvenimą per save iškošti
17. visą gyvenimą geležinį kryželį nešti
18. vieno gyvenimas – viena pusė vadelių
19. viengungio gyvenimas kaip ir šuns vertas
20. vieną kartą apsivogsi, visą gyvenimą vagis būsi
21. vestuvė ne kokia ir gyvenimas prastas
22. verčiau nuo Dievo mirtis, negu šėtono gyvenimas
23. vardas karališkas, o gyvenimas ubagiškas
24. vanduo tykus, kai nėr vėjo, gyvenimas mielas, kai nėr barnių
25. vagies lengva duona, bet trumpas gyvenimas
26. užkurio gyvenimas nepavydėtinas
27. uošvę vaduoti – sau gyvenimą trumpinti
28. tūžmas gyvenimo neprideda
29. turi gyvenimą, kaip žvirblis pastogę
30. toks gyvenimas – šlapiom malkom kūrenimas
31. tinginiu būsi – gyvenime pražūsi
32. tau davė gyvenimą, o dūšią turėsi pati sulipdyti
33. tai vis iš gero gyvenimo
34. tai ne gyvenimas, o vargas
35. sušiktas gyvenimas
36. sunkus gyvenimas be sveikatos
37. sunku negalinčiam: durnam gyvenimas sunkus, o senam kelionė sunki
38. šuniškas gyvenimas
39. sukimštas gyvenimas
40. suėsti gyvenimą be duonos, be druskos
41. šūdinas gyvenimas, apšikta ir smertis
42. su daina gyvenimas linksmesnis ir darbas geriau sekas
43. šiltas (šilkinis) gyvenimas
44. seno gyvenimas kaip žiburys skersvėjy
45. seno gyvenimas kaip žiburys skersvėjy
46. šalinę šieno pridedi, šiaudų, o žmogus per visą gyvenimą pilvo nepripilsi
47. prišikti gyvenimą
48. prieš nusigyvenimą išsitaiso ožką
49. pralakinėja visas žmogaus gyvenimas kaip mojaus mėnuo
50. prakeiktas gyvenimas, suteršta mirtis
51. pradžia gyvenimo ožkikė, pabaiga – ožkikė
52. pradžia gyvenimo buvo ant zaslano
53. plaukai ant dviejų gyvenimų
54. pergyvent gyvenimą – tai ne lauką išart (pereit)
55. per jėgą ir gyvenimo nėra
56. paukščio raiba plunksnelė, žmogaus dar margesnis gyvenimas
57. nutrūko gyvenimo siūlas
58. nesidžiauk nebaigęs gyvenimo
59. nenaudingas gyvenimas tai ankstyva mirtis
60. nei šiokis, nei tokis gyvenimas, kaip rupūžės moly
61. ne, Dieve, duok tokį gyvenimą
62. ne turtas puošia namus, bet taikingas gyvenimas
63. ne nuo savęs priklauso gyvenimo ilgis
64. naujas gyvenimas, nauji vargai
65. namų audra šeimyninį gyvenimą griauna
66. mokėk džiaugtis gyvenimu
67. mirti nebijo tas, kurio gyvenimas daug vertas
68. mergomis apsileisk – gyvenimą apleisk
69. meilė daro gyvenimui dausas, įstatymai – tvarką
70. margas paukštis, žmogaus gyvenimas dar margesnis
71. mano gyvenimo kamaraitėje tos pačios girnos ūžia
72. ledas slidus, o žmogaus gyvenimas dar slidesnis
73. kur trūksta laisvės, nėra nė gyvenimo
74. kur tik melas, ten gyvenimo nėra
75. kūnas poniškas, o gyvenimas čigoniškas
76. kruopdamas sukruopsi gyvenimą
77. koks šliūbas, toks ir gyvenimas
78. koks protas, toks ir gyvenimas
79. koks gyvenimas, toks ir numirimas, toks ir išganymas
80. koks gyvenimas, toks ir mirimas, o koks mirimas, toks ir pakasimas
81. koks gyvenimas, toks ir mirimas
82. koks gyvenimas, tokia ir mirtis
83. koks gyvenimas, tokia ir mina
84. koks gimimas, toks ir mirimas
85. koks darbas, toks ir gyvenimas
86. koks čia gyvenimas, kaip lapės po akėčiom
87. kokia meilė, toks ir gyvenimas
88. kokia galva, toks ir gyvenimas
89. ko verta karalystė, jei joje nėra karaliaus
90. kiekvienam gyvenimas turi prakarsti
91. kas saldžiai valgo, tam gyvenimas kartus
92. kas nemoka istorijos, visą gyvenimą liks vaikas
93. kas ieško gyvenimo, kas mirties
94. kam bėda, tam visą gyvenimą bėda
95. kaipo dalgis žolę, taip smertis žmogaus gyvenimą pakerta
96. kaip gyvenimas be gaspadoriaus, taip karalystė be karaliaus negali būti
97. kad darbą rytdienai atidėliosi, tai per visą gyvenimą vaitosi
98. ką išmoksi, tai gyvenime rasi
99. juoda duona visą gyvenimą gyventi, o balta tik keletą dienų
100. jeigu verks prie altoriaus, gyvenime neverks
101. jei vieną kartą apsivogsi – visam gyvenimui vagis būsi
102. jei gerai gyvensi, laimingai mirsi
103. jei Dievas duos gyvenimą, tai duos ir pragyvenimą
104. jaunam visur gyvenimas juokiasi, o senam iš visų pusių niaukiasi
105. išsirink bernelį plaukuotą – gyvenime būsi bagota
106. išrito gyvenimą kaip ridinį
107. išprakaitavau tame gyvenime daug prakaitų
108. iš kaktos raukšlių pažįsti pergyvenimus
109. ir geras gyvenimas be darbo nusibosta
110. ilgas gyvenimas tam, kas neprotingas
111. gyvenimo kelias slidus
112. gyvenimėli, kada tu pablogėsi
113. gyvenime reikia viską išbandyti
114. gyvenime ko nori rasi – ir gero, ir blogo
115. gyvenime iš klaidų mokomės
116. gyvenimas, šioks ar toks, atneša mirtį
117. gyvenimas žmogų moko
118. gyvenimas trapus kaip dabartis
119. gyvenimas toks trumpas, o šnapso tiek daug
120. gyvenimas sukas kaip žydo ratai
121. gyvenimas su galu, o darbas be galo
122. gyvenimas slidesnis už ledą
123. gyvenimas sirgdo, gyvenimas gydo
124. gyvenimas seno, kaip ant siūlo kabo
125. gyvenimas rožėmis klotas
126. gyvenimas prabėga kaip sapnas
127. gyvenimas poniškas, smertis ubagiška
128. gyvenimas pergyventi – tai ne obuolį sukrimsti
129. gyvenimas parodys, kam lemta ant vežimo sėdėt, kam po vežimu gulėt
130. gyvenimas nelaukia
131. gyvenimas ne rožėm klotas
132. gyvenimas muša aršiau lazdos
133. gyvenimas mažytis, juo nereikia švaistytis
134. gyvenimas mažytis – nereikia varžytis
135. gyvenimas kaip pasakoj
136. gyvenimas kaip medžio ataplyša
137. gyvenimas kaip katės, įmerktos į pamazgas
138. gyvenimas ir plukdina, ir skandina
139. gyvenimas ir moko, ir baudžia
140. gyvenimas gyvent, tai ne vyžai pint
141. gyvenimas be žmonos kaip palaida bala
142. gyvenimas be žmonos kaip kiemas be tvoros
143. gyvenimas be žmonos – kaip palaida bala
144. gyvenimas be žmonos – kaip gaidys be galvos
145. gyvenimas be vyro kartesnis už pipirą
146. gyvenimas be meilės lyg gėlė be saulės
147. gyvenimas aršiau kaip tarka tarkuoja
148. gyvenimas ant ratų
149. gyvenimas ant kielės kojos
150. gyvenimas – ne sviestu teptas
151. gyvenimas – ne rojus
152. gyvenimas – mokykla: žmogus sensta ir mokinas
153. gyvenimas – mokykla
154. gyvenimas – kaip pusinio arklio
155. gyvenimas – kaip ant šieno, tik trūksta gulbės pieno
156. gyvenimas – daina, o meilė – dovana
157. gyvenimą pasitverti
158. griebtis už gyvenimo
159. gimei papečėn galva, tai visą gyvenimą ir vargsi
160. gėrimas – saldus, gyvenimas – kartus
161. geras gyvenimas žmogų pagadina, o sunkus – proto išmokina
162. geras gyvenimas smertį tolina, blogas – greitina
163. geras gyvenimas pasturgalį drasko
164. geras gyvenimas – čėslyva smertis
165. genys margas, svietas dar margesnis, o žmogaus gyvenimas margiausias
166. genys margas, o gyvenimas žmogaus dar margesnis
167. gamta yra geriausias gražaus gyvenimo pavyzdys
168. edelmono gyvenimas yra peklos gyvenimas
169. dvaro gyvenimas – peklos gyvenimas
170. du gyvenimus juk negyvensi
171. doras gyvenimas labiau mokina nekaip gudrūs žodžiai
172. dirbančiam užtenka ir vieno gyvenimo, tinginiui ir šimto maža
173. didžiausias gyvenimo menas juoktis tada, kada širdis plyšta iš skausmo
174. didvyriškas gyvenimas yra vertingesnis už gyvenimą be rūpesčių
175. diduomenės gyvenimas yra peklos gyvenimas: juo ilgiau diduomenės dvare, juo ilgiau pekloje pas velnius
176. dėl gero gyvenimo, dienas pamiršo
177. darbininkas gyvenimo neregi: vasarą pradirba, žiemą pramiega
178. darbas yra gyvenimo druska: jisai ne tiktai saugo nuo sugedimo, bet duoda ir skonį
179. darbas gyvenimą saldina
180. daina darbą lengvina, gyvenimą ilgina
181. cukrum gyvenimo nepasaldinsi
182. bet gyvenims be sveikatos, tai kaip be stebulės ratas
183. be zgados nėra gyvenimo
184. be sutikimo nebus nė gyvenimo
185. be saulės – ne vasara, be meilės – ne gyvenimas
186. be moteriškos rankų gyvenimas apverstas
187. be knygos nėra mokslo, be mokslo nėra ir gyvenimo
188. be geros gaspadinės gyvenimas šunim pasmirdo
189. anksti kelsi, vėlai gulsi, gyvenime neprapulsi
190. ir smarki žiema bijo pavasario
191. kiaulės akis turėdamas visur įlysi
192. bijai vilko, nevaikščiok po girią

2 comments to Patarlės apie gyvenimą

 • Ginčiiiiiiiiiiiiiiiisa

  Biškį nesąmoningai pridėta, nes čia vos keletą PATARLIŲ radau. Čia pusė ne patarlių yra!!!!

 • Leonas Peterzikas

  Patarles ape gyvenima yra tautos samoningumo ir dvasines kulturos atspindys.

  As esu suzavetas.Prisimenu dar vaikystej girdedavau keleta minetu tautos pamokymu seneliu ir tevu lupomis.

  Dekoju

  Tai saunu

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>